Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

Cennik

Za dostęp do systemu pobieramy zróżnicowane na dwa poziomy: pełny i częściowy

Abonament pełny dedykowany jest agencjom i pośrednikom nieruchomości, którzy w aktywny sposób działają na rynku. W ramach tego abonamentu odbiorca otrzyma dostęp do wszystkich narzędzi znajdujących się na platformie. Abonament częściowy przeznaczony jest dla pośredników początkujących lub działających w niepełnym wymiarze. Odbiorcy będą uprawnieni do korzystania z modułów SWO i SWP.

Dostęp częściowy

Dostęp do wybranych opcji

  •  maksymalnie 3 użytkowników
  • 1 GB powierzchni serwera
  • Raporty z rejestru cen i transakcji
PLN5000
Wybierz

Dostęp pełny

Dostęp do wszystkich opcji

  • Maksymalnie 10 użytkowników
  • 5 GB powierzchni serwera
  •  Raporty z rejestru cen i transakcji
PLN15000
Wybierz

Raporty z rejestru cen i transakcji

Dostęp do wybranych opcji

  •  Pobranie z raportu
  • Dostęp do systemu
PLN3000
Wybierz

Rejestr służy pośrednikom, rzeczoznawcom majątkowym, doradcom ds. nieruchomości oraz osobom fizycznym włączającym się w obrót na rynku nieruchomości (sprzedaż, kupno, wynajem). Dla wszystkich tych grup niezwykle cenną informacją jest wartość rynkowa danej nieruchomości. Wiedza ta może przyczynić się do osiągnięcia przez daną nieruchomość lepszej ceny, szybszego sprzedania i bardziej wiarygodnej wyceny.