Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

CRONIKA

CRONIKA to kompleksowy system informatyczny dedykowany pośrednikom i agencjom na rynku nieruchomości, deweloperom, rzeczoznawcom majątkowym, a także podmiotom, które chcą wejść w obrót na rynku nieruchomości.

Idea usługi narodziła się w wyniku kilkuletniej pracy twórców pomysłu w obszarze pośrednictwa na rynku nieruchomości, którzy w czasie swych działań zawodowych zderzali się z ogromnym chaosem informacyjnym. W związku z tym, że konkretna oferta może być zamieszczana w sieci przez różnych pośredników, bardzo często w Internecie jest kilka lub nawet kilkanaście jej wersji. Posiadają one różne opisy, a nawet różne parametry cenowe. Powoduje to ogromny szum informacyjny i konieczność weryfikowania wszystkich  zamieszczanych w sieci ogłoszeń w celu stworzenia sensownej oferty, możliwej do przedstawienia klientowi zainteresowanemu zakupem nieruchomości.

Przetworzenie i segregowanie ofert wiązało się z koniecznością poświęcenia przede wszystkim kluczowego w tej branży czasu i prowadziło do znaczących opóźnień. Skutkowało także wracaniem do klienta z ofertą nieadekwatną do jego potrzeb lub nieaktualną. Rozwiązaniem tej sytuacji mogło być zastosowanie odpowiedniego rozwiązania informatycznego. Okazało się jednak, że na polskim rynku IT dla branży nieruchomości brak jest rozwiązania, które byłoby w pełni kompleksowe i skutecznie podnosiło efektywność pracy pośredników, obejmując swoimi funkcjonalnościami całość prac przez nich wykonywanych. Tak powstała idea stworzenia Centralnego Rejestru Ofert Nieruchomości i Klientów Agencji.

1. Pośrednicy

Program posiada funkcjonalności kluczowe dla pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Organizuje pracę biura oraz pracę agentów działających pod nadzorem pośrednika, umożliwia zarządzanie czasem dzięki kalendarzowi oraz zarządzanie korespondencją. Funkcjonalności te stanowią integralną część programu, niezależną od wykupywania dodatkowych abonamentów.

2. Deweloperzy

Platforma stanowi wsparcie dla deweloperów, którzy oferują swoje mieszkania na rynku pierwotnym. Dzięki programowi mają oni dostęp do tych samych baz, co pośrednicy. Ich oferty mogą także być włączone w sieć sprzedaży pośredników.

3. Klienci

Obszar, który pozwala pozyskiwać klientów nie będących jeszcze w systemie. Dzięki niemu mogą oni w prosty sposób zgłosić chęć podjęcia współpracy z pośrednikiem czy agencją. Obszary współpracy obejmują: sprzedaż, kupno, wynajem nieruchomości.

4. Doradcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowi

Obszar dedykowany osobom i firmom, które działają na rynku nieruchomości, i potrzebują do swych działań bardziej szczegółowych informacji obejmujących np. ceny transakcyjne, ceny ofertowe odpowiednio zagregowane. Umożliwia zakupienie pożądanych raportów, zestawień czy danych o obrocie nieruchomości. Zakres użytkowników może być rozszerzony o osoby fizyczne włączające się do obrotu na rynku nieruchomości.