Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

O programie

CRONIKA to kompleksowy system informatyczny wspomagający pracę przede wszystkim pośredników agencji nieruchomości. Z powodzeniem może być on wykorzystany także przez inne podmioty uczestniczące w obrocie na rynku nieruchomości tj. przez rzeczoznawców majątkowych, doradców, deweloperów oraz osoby, które chcą wejść w obrót na rynku nieruchomości. Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości i Klientów powstaje dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zapoznaj się z programem:

Obszar pośredników, agencji pośrednictwa nieruchomości oraz deweloperów.

Obszar dla rzeczoznawców i doradców.

Obszar klientów.