Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

Aktualności

A może zamieszkać w uzdrowisku?

By on Cze 23, 2017 in Aktualności | 0 komentarzy

Klimat uzdrowisk wpływa bardzo pozytywnie na zdrowie przebywających w nich osób. Dlatego kuracjusze przyjeżdżają tam, aby podreperować zdrowie oraz wypocząć, kierowani przez swoich lekarzy. Również zdrowe osoby chętnie korzystają z ich dobrodziejstw. W Polsce miano uzdrowiska posiadają 43 miejscowości oraz 2 obszary wyodrębnione w większym mieście. Spośród nich 22 uzdrowiska posiadają klimat górski lub podgórski, a pozostałe znajdują się w klimacie nizinnym lub nadmorskim. Klimat górski jest najlepszy dla osób przemęczonych i przepracowanych. W połączeniu z zielonym otoczeniem i wspaniałymi widokami pomaga w łagodzeniu stresu i odzyskaniu równowagi psychicznej. Szczególnie pomocna jest wszechobecna zieleń, która, jak wiadomo, wpływa bardzo pozytywnie na układ nerwowy człowieka, uspokaja i relaksuje. Przeprowadzka do uzdrowiska nie musi być kosztowna. Przynajmniej, jeżeli chodzi o zakup mieszkania. Jest to ciekawa opcja szczególnie dla osób na rencie lub emeryturze, zwłaszcza jeżeli zmagają się z jakimiś schorzeniami. Średnie ceny mieszkań oraz cały artykuł...

Czytaj więcej

Nieruchomość gwarantuje rentę?

By on Mar 19, 2017 in Aktualności | 0 komentarzy

Senior oddaje mieszkanie za rentę dożywotnią. Czy będzie mógł żyć w tym lokalu aż do śmierci? Służebność osobista gwarantuje, że senior będzie mógł zamieszkiwać w swoim domu aż do śmierci. Czym jest ten rodzaj służebności, w jaki sposób można ją ustanowić, czy można się jej zrzec?  Służebność osobista to jedno z ograniczonych praw rzeczowych, wymienione w Kodeksie cywilnym. Z reguły jej treść sprowadza się do zagwarantowania uprawnionemu dożywotniego korzystania z mieszkania lub domu. Cechą charakterystyczną służebności jest jej indywidualny charakter: ustanawiana jest na rzecz konkretnej osoby fizycznej i wygasa najpóźniej z chwilą jej śmierci.Przedmiotem służebności może być wyłącznie nieruchomość. Bezwzględny charakter służebności osobistej powoduje, że jest ona skuteczna względem właściciela nieruchomości obciążonej, jak również względem wszystkich innych podmiotów, którym nie przysługuje prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej skuteczne względem uprawnionego z tytułu tej służebności. Służebność osobista mieszkania powstaje z reguły w drodze umowy zawartej między właścicielem nieruchomości a osobą, na rzecz której prawo to ma zostać ustanowione. Może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Ta pierwsza forma jest obłożona podatkiem od spadków i darowizn według stawek i zasad wskazanych w tej ustawie. Co istotne roczną wartość służebności ustala się jako 4 proc. wartości całej obciążonej nieruchomości. Jeżeli służebność została ustanowiona na czas nieokreślony lub na czas życia uprawnionego, wówczas roczną wartość należy pomnożyć przez 10. Jeżeli prawo to zostanie ustanowione na krótszy okres czasu – wartość służebności mnożymy przez odpowiednią liczbę lat lub ich części. Odpłatna służebność osobista mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W tym przypadku podstawę opodatkowania stanowi wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione. Z zastrzeżeniami przewidzianymi w tej ustawie, stawka podatku wynosi 1 proc. Cały artykuł...

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

By on Gru 22, 2016 in Aktualności | 0 komentarzy

Boże Narodzenie to niezwykły czas wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem. Niech zatem te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i...

Czytaj więcej

Zawód z przyszłością – pośrednik w obrocie nieruchomościami

By on Wrz 8, 2016 in Aktualności | 0 komentarzy

W Administratorze24 pojawił się artykuł o zawodzie pośrednika. Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na pośredników, co wynika z tego, że mamy mniej czasu na zajmowanie się swoimi sprawami, a w czasie wolnym wolimy się zająć rodziną czy hobby. Poza tym sprzedaż nieruchomości to transakcja, która bardzo obciąża zarówno emocjonalnie, jak i finansowo, dlatego warto oddać ją w ręce specjalisty, który zajmie się pełną jej obsługą. W Kanadzie czy USA ok. 80% transakcji na rynku nieruchomości odbywa się przy udziale pośredników. W Polsce ten odsetek jest prawie trzykrotnie niższy, jednak stopniowo rośnie. Według Ministerstwa Sprawiedliwości w 2014 roku podpisano ponad 1,8 mln aktów notarialnych, z czego ok. 456 000 dotyczyło sprzedaży nieruchomości. Do tej grupy zaliczono zarówno sprzedaż lokali, nieruchomości rolnych, działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub o innym przeznaczeniu, gruntów niezabudowanych, jak i oddanie przez Skarb Państwa (SP) lub jednostki samorządu terytorialnego (JST) w użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości na rzecz SP lub JST, transakcje dotyczące spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu oraz sprzedaż użytkowania wieczystego. Czy zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami to rzeczywiście zawód z przyszłością, czy może wręcz odwrotnie? W związku z powszechnym dostępem do ofert, chęcią ograniczenia kosztów zakupu i możliwością samodzielnej własnej weryfikacji ofert, pośrednictwo umiera? Cały artykuł tu  i na naszym fanpage-u.  ...

Czytaj więcej

Kiedy dom jednorodzinny może mieć cztery lokale

By on Sie 30, 2016 in Aktualności | 0 komentarzy

Deweloperzy stosują różne triki, by stawiać budynki wielorodzinne wśród domów jednorodzinnych. Czasami prawo im na to pozwala. Mieszkańcy jednej z ulic w warszawskim Wilanowie z przerażeniem obserwowali, kiedy na pustej działce wśród willi zaczął wyrastać budynek wielorodzinny. Okazało się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący naszą ulicę został uchwalony w czasach, kiedy domy jednorodzinne mogły posiadać cztery lokale. Przecież to łamanie obowiązującego prawa budowlanego, które zabrania tego typu praktyk – oburzają się. Dawne i nowe przepisy Chodzi o to, że do 16 grudnia 2002 r. obowiązywało rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawierało ono definicję, która dopuszczała domy jednorodzinne z maksymalnie czterema lokalami . Potem weszło w życie nowe rozporządzenie, z 12 kwietnia 2002 r., które zastąpiło to wcześniejsze. Definicja była już inna, następnie została przeniesiona do prawa budowlanego. Oznacza to, że jeżeli miejscowy plan został uchwalony do 16 grudnia 2002 r., to mógł przewidywać budowę tego typu budynków. – Mamy w obrocie prawnym miejscowe plany uchwalone przed i po 16 grudnia 2002 r.  Część z nich zawiera definicję domu jednorodzinnego, a część milczy na ten temat. W pierwszym wypadku sprawa jest prosta: jeżeli plan, który jest prawem miejscowym, dopuszcza lokalizowanie budynków mieszkalnych z czterema lokalami, to bez przeszkód można je wznosić na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (oznaczane najczęściej symbolem MN). Gdy definicji takiej nie ma, trzeba odnieść się do tej z obowiązującego prawa budowlanego, a ta mówi o maksymalnie dwóch lokalach. Bywa jednak, że starostowie wydają pozwolenia na budowę małych domów mieszkalnych (czterolokalowych) na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, korzystając z interpretacji celowościowej (ustalenia planu były wprowadzone wtedy, gdy przepis tak definiował budynki jednorodzinne). Niektóre plany dopuszczają budowę domów jednorodzinnych sporej wielkości. Inwestorzy  próbują więc zmieścić na tej powierzchni nie cztery, ale np. osiem małych mieszkań. Wywołuje to protesty sąsiadów walczących o zachowanie willowego charakteru okolicy. Inny trik umożliwia sprzedaż tak wybudowanych mieszkań na podstawie zaświadczeń o samodzielności lokali. Przedsiębiorca dostaje pozwolenie na budowę, a następnie zgłasza zakończenie budowy domu jednorodzinnego z dwoma lokalami. Buduje jednak budynek tak, że po załatwieniu już wszystkich formalności budowlanych z łatwością może podzielić je np. na sześć małych mieszkań i dla tylu lokali występuje następnie o to...

Czytaj więcej