Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

Firma

Firma Inwestycje MSW sp. z o.o. została powołana przez osoby wykonujące zawody nieruchomościowe z myślą o wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie w pracy zarządcy i pośrednika nieruchomości dały podstawy do stworzenia nowej firmy, której misją będzie dostarczanie usług na najwyższym poziomie oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalizowanie pracy specjalistów na rynku nieruchomości.

Firma prowadzi aktywne działania na rynku obrotu nieruchomościami, rozpoczęła również ofertowanie w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości. Założyciele firmy posiadają uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone licencjami państwowymi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Aktywnie działają również w środowisku nieruchomościowym. W sposób ustawiczny zwiększają swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i seminariach dotyczących zagadnień prawnych, gospodarczych, technicznych i społecznych rynku nieruchomości. Ponadto założyciele stale uczestniczą w konferencjach i kongresach rynku nieruchomości organizowanych przez największe instytucje rządowe i pozarządowe.

Udziałowcami spółki są również osoby, które posiadają bogate doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu e-usług, a także w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Ich udział w projekcie CRONIKA gwarantuje najwyższą jakość oraz funkcjonalność użytkową systemu.