Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

Obszar klientów

Klienci są bardzo ważną grupą odbiorców oprogramowania. Dla nich również została stworzona odpowiednia część platformy umożliwiająca  wyszukiwanie odpowiednich nieruchomości zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta.

System umożliwia

  • zgłoszenie chęci współpracy z agencją nieruchomości
  • poszukiwanie nieruchomości odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom klienta
  • określenie parametrów poszukiwanej nieruchomości w sposób analogiczny do  funkcjonujących na rynku wyszukiwarek
  •  określenie zakresu parametrów określających poszukiwaną nieruchomość (od podstawowego do szczegółowego)
  • automatyczne wygenerowanie listy nieruchomości pasujących do zapytania zgłoszonego przez klienta oraz możliwość kontaktu z pośrednikiem prowadzącym daną nieruchomość
  •  w przypadku braku pozytywnej odpowiedzi systemu na zgłoszone zapytanie, po trzech dniach poszukiwanie trafi do modułu wymiany poszukiwań. Dzięki temu każda nowa oferta będzie mogła być porównana z tym poszukiwaniem i w przypadku spełnienia wskazanych kryteriów, przesłana do klienta.
  • w przypadku klientów zainteresowanych sprzedażą/wynajmem nieruchomości zamieszczone w systemie informacje o programie zostaną zarchizowane i przesłane do modułu Wymiany Ofert oraz przedstawione pośrednikom działającym wyłącznie na terenie określonym przez klienta. W przypadku niepodjęcia aktywności przez wstępnie wybranych pośredników, z oferty będą mogli korzystać pozostali użytkownicy systemu