Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

Obszar pośredników, agencji pośrednictwa nieruchomości oraz deweloperów

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i agencje (biura) pośrednictwa nieruchomości to główni odbiorcy systemu CRONIKA. Do ich dyspozycji przewidziane zostały następujące moduły systemu:

1. Moduł Biuro

CRONIKA_ikony_biuro

 • pozwala na usystematyzowanie przepływ korespondencji, zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej
 • umożliwia nieograniczony dostęp do skrzynki pocztowej i e-mail, dzięki zamieszczeniu serwera na zdalnym serwerze dostępnym w technologii cloud computingu
 • Opcja korespondencja
  • wyeliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych edytorów, ułatwiając tworzenie pism (gotowe szablony, nagłówki, stopki, papiery firmowe)
  •  będzie spełniać funkcję klasycznego dziennika podawczego
  • automatycznie będzie nadawać numer każdej przychodzącej wiadomości, umożliwi zeskanowanie lub sfotografowanie
 • Opcja wyszukiwanie
  •  ułatwi odnajdywanie korespondencji
  • pozwoli na szybkie odnalezienie wątku czy konkretnej informacji (szczególnie przydatne w czasie pracy w terenie)
 • Opcja zarządzanie biurem pozwoli na przydzielanie obowiązków, rozliczanie dyżurów, zarządzanie stroną internetową, eksport ofert

2. Moduł Organizer

CRONIKA_ikony_organizer

 • umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi zadaniami oraz umożliwi wprowadzanie nowych z podziałem na rok, miesiąc, tydzień i pojedynczy dzień z podziałem na godziny.
 • Opcja kalendarz
  • wspomaga wszystkie moduły posiadające jakikolwiek znacznik czasu, automatycznie zawiadamia także o pilnych, zaplanowanych i zaległych wydarzeniach
  • moduł ten będzie posiadał opcję dodania nowego zdarzenia, wysłania  orz wydrukowania potrzebnych dokumentów – jest to opcja wspólna dla wszystkich modułów

3. Moduł Oferty

CRONIKA_ikony_oferty

 • pozwala na zarządzanie własnymi ofertami, na skrócenie procesu wprowadzania ich do systemu/sieci dzięki dodatkowemu inteligentnemu systemowi
 • w sposób automatyczny uzupełniane będą odpowiednie pola w systemie, po zeskanowaniu karty nieruchomości automatyczne
 • umożliwi komunikację z mapami oraz prace graficzne nad zdjęciami, mapami i plikami, dzięki wbudowanemu edytorowi, pozwoli na załączanie filmów
 •  pozwoli na przechowywanie dokumentacji oraz wszelkich notatek i zdarzeń związanych z ofertą
 • powiększająca się baza umożliwi wskazanie podobnych, sfinalizowanych ofert w danej okolicy
 • współpracując z modułami SWO i SWP zaproponuje oferty podobne i zidentyfikuje klientów pasujących do danej oferty – dzięki temu, natychmiast po wprowadzeniu oferty, będzie można rozesłać ją do wszystkich poszukujących klientów, zarejestrowanych w systemie – także przez innych pośredników lub agencje
 • dzięki automatyzacji procesu, wyeliminowany zostanie brak, lub spóźniona reakcja na oferty kupna/najmu zamieszczane w sieci przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości, co w chwili obecnej stanowi największy problem pośredników i agencji

4. Moduł Poszukiwania

CRONIKA_ikony_poszukiwania

 •  moduł analogiczny do modułu OFERTY w zakresie wprowadzania klientów zgłaszających się do biura
 • poprzez współpracę z modułami SWP SWO CRONIKA wyszuka pasujące nieruchomości z innych biur rozsyłając do nich jednocześnie informację o konkretnym poszukiwaniu
 • system umożliwi przedstawienie klientowi poszukującemu nieruchomości ofertę przygotowaną i sprawdzoną przez inną agencję, umożliwiając przeprowadzenie transakcji na zasadach współpracy, z podziałem zysku
 • ujednolicenie standardu ofert i poszukiwań, nie ograniczającego się do podstawowych parametrów. Dla klientów, którzy nie znajdą interesującej ich nieruchomości będzie to sygnał, że na dany moment na rynku nie ma oferty, która odpowiada ich wymaganiom. Osoba, która nie znajdzie nabywcy na oferowaną przez siebie nieruchomość, będzie wiedziała, że jej oferta nie odpowiada popytowi – pod różnymi względami (głównie ceny). Tego rodzaju informacje pozwolą na lepsze zaplanowanie strategii sprzedaży/kupna, będzie to także argument przemawiający  za współpracą wyłącznie z jedna agencją, co przybliży polski rynek do rynków wysoko rozwiniętych.

5. Moduł Klienci

CRONIKA_ikony_klienci

 •  umożliwi przechowywanie informacji o klientach
 • ze względu na wrażliwość danych, moduł ten będzie pod szczególnym nadzorem
 • będzie stanowił uzupełnienie modułów: OFERTY i POSZUKIWANIA

6. Moduł SWO (system wymiany ofert)

CRONIKA_ikony_SWO

 • dostępny wyłącznie dla agencji nieruchomości
 • umożliwi pośrednikom zapoznanie się z ofertami innych agencji oraz zaprezentowanie im własnych ofert
 • umożliwi natychmiastowe wysłanie danej oferty do klienta, który będzie mógł zapoznać się z nią współpracując z inną agencją dzięki temu, że system będzie automatycznie grupować oferty tej samej nieruchomości oraz ustali zakres cen, które dla niej funkcjonują
 • będzie miał wpływ na rozwój przedsiębiorczości/rynku poza dużymi aglomeracjami, gdzie lokalny pośrednik będzie mógł prezentować oferty ze swojej okolicy osobom z innych obszarów, a swoim klientom nieruchomości z innych regionów kraju
 • zamieszczone w nim oferty będą weryfikowane przez profesjonalistów
 • skraca czas potrzebny do ustalenia rzeczywistych parametrów oferty
 •  pozwoli na ustalenie, które z dostępnych ofert zostały zrealizowane i poinformowanie o tym fakcie pozostałych użytkowników
 • umożliwia nawiązanie komunikacji z pośrednikami prowadzącymi interesującą nas ofertę
 • system ocen pozwoli na zweryfikowanie rzetelności i jakości pracy z poszczególnymi agencjami

7. Moduł SWP (System Wymiany Poszukiwań)

CRONIKA_ikony_SWP

 • absolutnie bezkonkurencyjna funkcja
 • stanowi istotne uzupełnienie modułu SWO
 • jest unikatową funkcjonalnością na rynku pośrednictwa nieruchomości. W chwili obecnej  poszukiwanie klienta zainteresowanego posiadaną przez klienta nieruchomością polegało głównie na oczekiwaniu, aż klient zgłosi się sam
 • moduł umożliwi zajęcie się oferowaniem w sposób aktywny, wyprzedzając innych  – jest to      spełnienie oczekiwań klientów nieruchomości
 • rozwiązanie, którego nie było dotychczas  na rynku, a cała praca będzie polegała na poprawnym wprowadzeniu kryteriów poszukiwań