Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

Partnerzy

wsponWARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPON – Organizacja zawodowa, działająca od 1994 r. skupiająca pośredników w obrocie nieruchomościami. Wśród celów działalności WSPON wymienić można m. in. :  reprezentację interesów członków wobec administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych, kształtowanie opinii środowiska,  tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia

 

pfrnPOLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI PFRN – jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami i do lutego 1997 r. działała pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie 23 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających prawie 3500 osób.

 

cepiCEPI – Rada Europejska Zawodów Nieruchomościowych  – utworzona w 1990 roku, jest międzynarodowym stowarzyszeniem specjalistów rynku nieruchomości i zarządców nieruchomości, organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli. W strukturach CEPI jest około 30 krajowych stowarzyszeń w krajach UE i EFTA i gromadzi ponad 200.000 specjalistów rynku nieruchomości.

 

 

psznPOLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI PSZN powstało w 1998 roku w Warszawie w celu stałego podnoszenia kwalifikacji, ochrony i reprezentowania całej grupy zawodowej oraz współpracy z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów związanych z nieruchomościami.

 

mieszkSTOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA WYNAJEM „MIESZKANICZNIK” Organizacja społeczna, której celem jest dążenie do ucywilizowania polskiego rynku najmu. Celem działalności jest m.in. kreowanie i promowanie etycznych standardów najmu, zwiększanie bezpieczeństwa najmu oraz zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń;