Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

Polityka bezpieczeństwa danych

Inwestycje MSW sp. z o.o. gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych, które gromadzone są w dostarczanych i hostowanych systemach. Wymogi nałożone na administratorów danych osobowych są zgodne z §3 ust.1 przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).

Jako firma tworząca systemy przetwarzające dane osobowe, dbamy o zgodność naszych produktów z wymaganiami prawa polskiego, tak by Państwa dane były maksymalnie bezpieczne.

Współpracujemy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w zakresie polityki bezpieczeństwa zgodnej z normami nałożonymi przez Urząd, dlatego nasza infrastruktura techniczna na każdym etapie tworzenia, funkcjonowania i serwisu spełnia szereg wymagań.

W związku z tym, że problematyka ochrony oraz przetwarzania danych osobowych budzi wiele pytań i niejasności, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości.