Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

Opłaty za użytkowanie wieczyste

By on Kwi 12, 2014 in Aktualności | 0 komentarzy

W związku z podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste powstaje szereg inicjatyw, których celem jest negocjacja wysokości tych opłat. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Interesu Społecznego ” Wieczyste”, które proponuje obniżenie opłaty na 0,3 procent wartości nieruchomości, oraz m.in. wykreślenie przepisu dotyczącego bonifikaty ze względu na niskie dochody.

Czy zatem użytkowanie wieczyste to nie przypadkiem relikt PRL, za który wciąż płacimy? Na pewno jest to forma prawna, która występuje tylko w naszym systemie i jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy najmem a własnością. Czas trwania użytkowania wieczystego wynosi do 99 lat, a do tego po tym okresie i tak z reguły jest przedłużane. 

Formalnie opłata za użytkowanie wieczyste jest niezależna od podatku od nieruchomości i nie ma mowy o podwójnym opodatkowaniu. Jednak odbiór społeczny jest inny, bo i tak płacimy dwa razy za coś bardzo podobnego.

Teoretycznie osoby, które posiadają prawo do nieruchomości na zasadzie użytkowania wieczystego, mogą przekształcić je w prawo do własności nieruchomości. Pozwala na to ustawa z 2005 roku. O przekształcenie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne i prawne oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Żeby uzyskać zgodę na przekształcenie prawa, trzeba złożyć wniosek do odpowiedniego organu administracyjnego.

W samej tylko Warszawie w użytkowanie wieczyste jest oddanych 4074 ha gruntów z zasobu Skarbu Państwa, co stanowi ok. 1/4 wszystkich gruntów należących do SP na terenie stolicy.

Może w przyszłości najlepszym rozwiązaniem okazałoby się przyjęcie rozwiązania, że użytkowania wieczyste wygasają z aktualnym okresem, na które są nadane i z tym okresem zmieniają się we własność?

na podst. finanse.wp.pl oraz Rzeczpospolitej