Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

Rynek kredytów hipotecznych

By on Kwi 5, 2014 in Aktualności | 0 komentarzy

Pod koniec lat 90. tylko dwa banki na rynku oferowały korzystne kredyty hipoteczne. W 2004 r. rynek zaczął się gwałtownie rozwijać. Pojawiało się coraz więcej ofert banków i pośredników kredytowych. Rosła również świadomość klientów, że hipoteka jest dobrym sposobem na zamieszkanie na swoim. Średnia kwota kredytu wynosiła nieco ponad 100 tys. zł. Największy rozwój rynku kredytów hipotecznych miał miejsce w latach 2007–2008, ale taki stan nie mógł trwać wiecznie.

Światowy kryzys i gwałtowne załamanie w branży oznaczał trudne lata, ale z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że mimo wszystko rynek w dalszym ciągu się rozwijał.

Obecna średnia kwota kredytu ponad dwukrotnie przewyższa tę z 2004 r. Ponadto zmieniła się struktura walutowa udzielanych zobowiązań. Po kryzysie z końca 2008 r. uzyskanie kredytu walutowego stało się trudniejsze.

Kredytobiorcom w podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu wieloletniego zobowiązania finansowego zawsze towarzyszy strach. W tej chwili świadomość klientów jest inna i wymusza bardziej racjonalne podejście. Świadomość ryzyka związanego z kredytem ostudza pomysły na przesadne zadłużenie się. Wielu klientów zdaje sobie również sprawę z tego, że nic nie jest pewne (istnieje przecież ryzyko utraty pracy i w konsekwencji utraty płynności finansowej). Gwałtowne osłabienie złotego pokazało, jakie zagrożenia wiążą się z zaciąganiem długu.

Ale i banki przyznają dziś rozsądniej kredyty i baczniej przyglądają się osobom, które chcą podjąć zobowiązanie.

W obecnej chwili dość niekorzystnie przedstawiana jest sytuacja osób, które posiadają kredyty w obcej walucie, szczególnie we franku. Osobom tym, pozostaje spłacać terminowo te zobowiązania i nie dokonywać żadnych nadpłat, ponieważ zmiany, takie jak przewalutowanie czy wcześniejsza spłata, będą się wiązać ze stratami. Dodatkowo zdaniem wielu specjalistów problem kredytów w walutach obcych jest wyolbrzymiany, gdyż są one zdecydowanie lepiej spłacane niż kredyty w złotym. Większość osób, które spłacają takie kredyty, jest z nich zadowolona. Alternatywą jest, 
i był, droższy kredyt w złotych.

Pamiętajmy, że kredyt mieszkaniowy, a w szczególności kredyt w walucie obcej, należy oceniać w perspektywie wieloletniej. Takie podejście spowoduje, że zaciąganie zobowiązania będzie stanowić przemyślaną inwestycję.

 

Na podst. ekonomia24.pl