Centralny Rejestr Ofert Nieruchomości

Termin płatności podatku jest jeden

By on Kwi 10, 2014 in Aktualności | 0 komentarzy

Powyższe orzeczenie wydał Naczelny Sąd Administracyjny, który uwzględnił skargę kasacyjną podatnika spierającego się z fiskusem o przedawnienie podatku.

Zobowiązanie podatkowe z tytułu sprzedaży mieszkania przedawnia się z upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiła transakcja. W 2005 r. podatnik sprzedał mieszkanie, ale ponieważ od jego nabycia nie minęło jeszcze pięć lat, transakcję należało opodatkować. Sprzedawca złożył jednak oświadczenie, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy w ciągu dwóch lat na własne potrzeby mieszkaniowe, tj. na zakup kolejnego lokum. A to uprawniało go do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. W 2011 r. fiskus uznał, że podatnik nie wydał wszystkich pieniędzy na to, co uprawniało go do zwolnienia. Sprzedawca wskazał, że zobowiązanie z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat jest przedawnione. NSA uznał, że dla podatku od zbycia nieruchomości termin przedawnienia zaczyna biec od końca roku, w którym nastąpiła transakcja i nie ma na to wpływu dwuletni termin na skorzystanie z preferencji zwalniających od podatku, przyznając tym samym rację podatnikowi.

na podst. Rzeczpospolitej